Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Østfold

Kommuner, næringsliv, kulturaktører, frivillige organisasjon, høyskoler og flere kan søke om tilskudd for å øke kompetansen, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. Fristen for å søke er 27. mai.

Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter gjennom EU-programmer. 

Hva kan det søkes støtte til?

Eksempler på tiltak som støttes er kompetansehevende tiltak, partnersøk og aktiviteter som gjør at man kan utvikle søknader av høy kvalitet til EUs programmer.

Hvem kan søke midler?

  • Kommuner
  • Næringsklynger og nettverk (ikke enkeltbedrifter)
  • Forskningsmiljøer
  • Frivillig sektor
  • Ungdomsorganisasjoner
  • Høyskole og universitet
  • Fagskole og folkehøyskole

Næringsaktører som er interessert i markedsutvikling og/eller produktutvikling i et internasjonalt marked anbefales å se til Innovasjon Norges eller Norges Forskningsråds støtteordninger.

Slik søker du

Ordningen åpner for søking 22. april, og siste frist er 27. mai 2024.

Du søker støtte på Regionalforvaltning.no. 

Søk  etter "Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Østfold". 

Artikkelliste