Trafikksikkerhetspris

Fylkestingets trafikksikkerhetsutvalg deler hvert år ut en trafikksikkerhetspris på 40.000 kroner. Fristen for å foreslå kandidater er 1. november.

Prisen deles ut for forebyggende eller holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Vinneren får 40.000 kroner.

Alle kan sende inn forslag

Alle kan foreslå kandidater. Nominasjonen skal være skriftlig og må ha en god begrunnelse på hvorfor akkurat den nominerte er aktuell til prisen.

Send inn ditt forslag til kandidat for trafikksikkerhetsprisen

Frist for å sende inn forslag er 1. november.

Hvem kan få prisen?

  • Prisen kan deles ut til enkeltpersoner,  kommuner, skoler, lag eller foreninger som gjør en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket. 
  • Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. 
  • Den gis for frivillig, ulønnet arbeid og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet. 
  • Prisen kan også tildeles aktører som arbeider med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Artikkelliste