Alle rutebusser i Nedre Glomma innstilles tirsdag 23. januar.

Etter en brann ved busselskapet Nobinas anlegg i Sarpsborg i dag, blir tilsvarende gassbusser i Nedre Glomma parkert fram til årsaken er klarlagt. Skolebussene vil imidlertid bli kjørt som vanlig.

Fylkeskommunen har inngått avtale med det private selskapet Nobina om drift av bussrutene, og dagens hendelse skal granskes nærmere før kjøring med rutebuss videreføres i Nedre Glomma området.

Det medfører at alle ordinære busslinjer i kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde som betjenes av Nobina innstilles inntil videre.

Alle skolebussene med linjenummer fra 150 til 199 vil imidlertid kjøres som planlagt.

I tillegg vil bestillingstilbudet Flex, samt ekspressbusser og regionale tilbud med andre selskaper kjøres som normalt.

Se oppdatert rutetilbud hos Østfold kollektivtrafikk

Vil granske brannen

En granskning er nå påbegynt for å avdekke årsaken til brannen, der busselskapet Nobina samarbeider med politi og brannvesen, samt bussprodusenten og leverandøren av gass.

- Vi vil gjerne komme i gang med å kjøre buss igjen så snart som mulig, og vil gjøre alt vi kan for å skaffe til veie annet materiell. Det er imidlertid for tidlig å kunne si noe om når vi vil være tilbake i vanlig drift, sier markedsdirektør Karine Nordseth i Nobina.

Reisegarantien gjelder

I følge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk, vil reisegarantien gjelde som følge av innstilte rutebusser.

- Reisende kan benytte taxi eller egentransport og få utgiften refundert med inntil kr 550. Siden det kan være lang ventetid på bestilling av taxi gjennom kundesenteret til ØKT, anbefaler vi bruk av egen bil så langt som mulig, eller å bestille og betale taxi selv og få dette refundert av ØKT i etterkant, sier Johnsen.

Les mer om reisegarantien og hvilke vilkår som gjelder.