– Gjellestadskipet er nøkkelen

For at Norge skal komme nærmere verdensarvstatus for vikingtidsminnene, er Gjellestadskipet i Halden en krumtapp. Men restene av skipet er i dårlig forfatning, og forsvinner de, forsvinner mulighetene for plass i verdenshistorien på linje med Taj Mahal i India og pyramidene i Egypt.

– Det haster for Gjellestadskipet, og oppgaven med å bevare det som er igjen av det, er for stor for både Halden kommune og Østfold fylkeskommune. Derfor ønsker vi å få storting og regjering på banen. Jeg føler at vi fikk formidlet det på en god måte, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje. 

Senterpartiets Kjerstin Wøyen Funderud orienteres av Christian Rødsrud (Kulturhistorisk museum). Til høyre for dem: Fredrik Holm, ordfører i Halden, Gina Finsrud, Halden kommune og fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje - Klikk for stort bildeSenterpartiets Kjerstin Wøyen Funderud orienteres av Christian Rødsrud (Kulturhistorisk museum). Til høyre for dem: Fredrik Holm, ordfører i Halden, Gina Finsrud, Halden kommune og fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje Fredrik Norland/ Østfold fylkeskommune

Onsdag var han på stortinget sammen med ordfører i Halden, Fredrik Holm og ekspertise på temaet for å møte Østfoldpolitikerne.

Derfor haster det:

For at noe skal godkjennes som verdensarv, må det ligge på opprinnelig sted. Gjellestadskipet gjør det, Oseberg- og Gokstadskipene gjør det ikke, de er på Vikingskipsmuseet. Så når Riksantikvaren nå jobber med å fremme en søknad om verdensarv-status (Unesco), er restene av Gjellestadskipet sentrale. Kort sagt: Uten Gjellestad, ingen Unesco-status. Åtte steder, inkludert Gjellestad, vil kunne søke samlet om verdensarvstatus

Det lille som er igjen av Gjellestad-skipet, er utsatt for aggressivt soppangrep. Selve kjølen er konservert og ligger i kontrollerte omgivelser, men bordganger og annet svinner.

Bilde av soppangrep på restene av Gjellestadskipet - Klikk for stort bildeSoppangrep på Gjellestadskipet: Mikroskopi av overgangssonen mellom soppangrepet (øverst) og friskt tre. Kulturhistorisk museum, UiO

Hittil er mye gjort administrativt på bakrommet, men når det kommer til penger, må politikere involveres og forståelse skapes. Derfor var delegasjonen fra Østfold på Stortinget for å si fra.

To trinn

I første instans handler det om å skape forståelse for at det brenner et blått lys for restene av Gjellestadskipet. Klarer man å redde dem, er neste skritt å søke om status som verdensarv, eventuelt.

- Oppgaven med å ta vare på det unike som ligger i Østfold, er for stor for både kommune og fylkeskommune. Dette handler om historie på nasjonalt og internasjonalt nivå, og det er en statlig oppgave, sier fylkesordføreren.

Både Halden kommune, Østfold fylkeskommune, Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum var med på møtet med Østfoldbenken på stortinget.

Verdensarvkonvensjonen

  • Unesco er et FN-organ for verdensarv. I 1972 ble Unesco-konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv vedtatt, mest kjent som verdensarvkonvensjonen. Målet med denne konvensjonen er å identifisere kultur- og naturarv av universell verdi, som da skrives inn på verdensarvlisten.
  • Per mai 2024 er 1199 steder med på listen, fordelt på 168 medlemsland. Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977, og allerede i 1979 ble Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke skrevet inn på verdensarvlisten.
  • Les mer om verdensarvkonvensjonen og verdensarvlisten her (Verdensarv - Riksantikvaren)

(Kilde: riksantikvaren.no)