Her bygges landets nest største tannklinikk

Østfold fylkeskommune har inngått en avtale med Værste AS om kjøp av nye lokaler til Fredrikstad tannklinikk. Bygget skal stå klart i 2027 og lokalene vil inneholde 30 behandlingsrom på Værste i Fredrikstad sentrum.  

Dronebilde over tomt med bygg, blokker, brakker og elv rundt - Klikk for stort bildeLokalene til Fredrikstad tannklinikk bygges på tomten midt i bildet. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

- Dette er en gledens dag for tannhelsetjenesten i Østfold, og særlig for Fredrikstad og Hvaler som skal betjenes av den nye klinikken. Klinikkene blir en av de største i landet, og vi får anledning til å bygge et kraftfullt kompetansemiljø, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje etter å ha skrevet under avtalen.

To menn sitter bak en pult med hvert sitt ark som de skriver på. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Sindre Martinsen-Evje og Trond Delbekk, administrerende direktør i Værste AS i lokalene til Værste AS. I bakgrunnen er det en skisse av det nye bygget. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

Avtalen ble symbolsk signert mandag 17. juni 2024 i nabobygget til byggetomten og sikrer Fredrikstad tannklinikk en stor seksjon, tilnærmet en hel etasje, i bygget som er på vei opp. Trond Delbekk, administrerende direktør i Værste AS, roser fylkeskommunen for å bidra til byutviklingen i Fredrikstad og er meget fornøyd med pågangsviljen fylkeskommunen har vist for å få bygget på plass.  

- Utrolig gøy at fylkeskommunen er offensive og investerer i en stor tannklinikk i fylkets største by. Det vil bli en attraktiv arbeidsplass, som er lett tilgjengelig for pasienter. Befolkningen i Fredrikstad får nå landets nest største tannklinikk, så det blir veldig bra, forteller Delbekk ivrig. 

Tre menn og en dame står på en veranda og ser utover en byggeplass. - Klikk for stort bildePartene i avtalen ser ut over tomten som skal huse de nye lokalene til Fredrikstad tannklinikk. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

Fra takterrassen hos Værste AS kan fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje se ned på byggetomten og arbeidet som utføres for å få lokalet klart om tre år. Martinsen-Evje trekker frem at det aller viktigste er at vi får gode resultater av tannhelsearbeidet blant barn og unge, eldre og andre som benytter tjenestene våre, men at nye lokaler vil bidra til å øke kapasiteten så man kan opprettholde det gode nivået.

- Østfold skårer dessverre dårlig på mange helseindikatorer, men på tannhelse er vi blant de beste i landet. Jeg er derfor opptatt av at vi tar grep i tide. Tilbakemeldingen fra ansatte ved klinikkene er at de allerede kjenner på begrensingene i lokalene i Fredrikstad. Da må vi tenke framtidsrettet og ta nødvendige beslutninger nå, påpeker han.

Bakgrunnen for at Østfold fylkeskommune gjør denne investeringen, som går av tannhelsetjenesten sitt budsjett, er i hovedsak mangel på kapasitet til å ta imot de nye pasientgruppene man har fått, som 21 til 24-åringene. Klinikkleder for Fredrikstad tannklinikk, Hilde Håkelien, viser frem arealene de i dag besitter på den andre siden gaten for Litteraturhuset i Fredrikstad. Der er de spredt over flere etasjer og Håkelien forteller at de ser frem til å få større lokaler. 

Dame forann tannlegeutstyr - Klikk for stort bildeKlinikkleder ved Fredrikstad tannklinikk, Hilde Håkelien, viser frem lokalene de har i dag. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

-Jeg og de ansatte er veldig takknemlige og gleder oss over å kunne flytte til nye og mer tilpassede lokaler. Vi trenger mer plass, og i nye lokaler vil vi kunne samle all kompetanse på samme sed, slik at vi kan fortsette å sørge for god tannhelse for våre pasienter, sier en fornøyd Håkelien.

Åtte personer står inne på et tannlegekontor. Syv har på seg tannlegeuniformer - Klikk for stort bildeGlade ansatte i Fredrikstad tannklinikk gleder seg til å flytte til nye lokaler i 2027. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

Den nye klinikken i Fredrikstad er et ledd i et langsiktig arbeid med en ny klinikkstruktur for Østfold og har en total kostnadsramme på 234 millioner kroner ferdig innredet. De siste ti årene har man gått fra 19 mindre enheter til seks større tannklinikker og dermed fått samlet kompetansemiljøene, noe fylkesordfører Martinsen-Evje viser til at har gitt god avkastning over tid.

- Resultatet av denne omstillingen er at vi har en av de mest kostnadseffektive tannhelsetjenestene i landet og mer kompetanse i eget hus. Det har gjort oss i stand til å utføre mer av behandlingen i egen regi, som gjør at vi slipper dyre innkjøp av eksterne tjenester, avslutter fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje.