Inviterte til dialog om kollektiv-reduksjoner

Fylkestinget skal i juni se hvilke kutt som kan gjøres i kollektivtilbudet for å spare 18 millioner. Ønsket om at organisasjoner og pendlerforeninger skulle komme til orde var avgjørende for at saken ble utsatt i februar.  Organisasjoner, kommuner og andre fikk torsdag sagt hva de mener om kuttene.

– Vi ønsker en bredere dialog om tiltakene vi må gjennomføre. Vi er i en alvorlig, økonomisk situasjon som må håndteres her og nå, sa leder av utvalg for samferdsel, miljø og klima, Rune Fredriksen (Ap) da han åpnet møtet som hadde trukket en rekke ordførere, representanter for fagforeninger og brukerorganisasjoner.

Han ba om at salen diskuterte prinsipper, ikke enkeltruter. Altså en invitt til å få sagt sitt om eventuelle reduksjoner i helgetilbudet, for eksempel. Eller om det er akseptabelt å ta bort tilbud der det finnes alternative reisemåter.

Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Johnsen, redegjorde for den økonomiske situasjonen for Østfold fylkeskommune, herunder Østfold kollektivtrafikk:

– Bakteppet er alvorlig. På bakgrunn av vedtatt økonomiplan og fylkeskommunens økonomi, må vi spare inn 18 millioner i år, 53 millioner i 2025, 55 millioner i 2026 og 59 millioner i 2027 innen samferdselsområdet. 62 prosent går til kollektivtrafikk, 32 prosent til drift og vedlikehold av veiene. Våre inntekter styres av staten, påpekte Johnsen.

Mange advarte

Både kommuner, fagforeninger, brukerorganisasjoner og pendlerforeninger advarte mot kutt, og påpekte en rekke konsekvenser av reduksjonen.

– Det var et godt møte, der folk fikk sagt sitt. Så skal vi ta med oss disse innspillene videre når vi skal jobbe med reduksjonene videre. Vi ber om at folk som ønsker å komme med innspill gjør dette ved å sende dem til post@ofk.no innen 30. april kl. 12, og merker henvendelsen “Innspill til kollektiv”, sier Fredriksen.

Tidsløpet framover er som følger:

Tidsramme, kollektivreduksjoner
Hva skjer? Når skjer det?
Høringsfrist 30.04.24, kl. 12
Behandling i fylkestinget 19.06.24
Forhandlinger/planlegging Fra 20.06.24
Ruteendringer Fra tidligst oktober 2024