Nasjonal transportplan: Gode intensjoner, men etterslepet fortsetter

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje liker innretningen på forslaget til Nasjonal transportplan, men etterlyser flere penger til veivedlikehold i Østfold.

– Diagnosen er bra, men medisineringen er for svak, sier fylkesordføreren etter å ha lest gjennom forslaget til Nasjonal transportplan.

– Østfold vil få mellom 30 og 40 millioner, hvis vi går ut fra den vanlige fordelingsnøkkelen. Dette er på ingen måte nok til å stanse forfallet på fylkesveiene og bruene i Østfold. Etterslepet er beregnet til ca fem milliarder. Bruene er spesielt kostbare å vedlikeholde.  Jeg er også skuffet over at riksvei 19 i Moss kun er omtalt i ord, uten medfølgende penger, sier fylkesordføreren.

Han er imidlertid glad for den nylige lekkasjen om 23 milliarder til Østfoldbanen til dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut i Fredrikstad, men skulle gjerne sett at dette ble ført helt inn til bykjernen for å støtte opp under knutepunkts- og byutvikling. 

Videre blir ny påkobling til Østre linje mellom Ski og Kråkstad omtalt i NTP som et av flere jernbaneprosjekter som vil øke kapasiteten i Osloområdet. Dette er avgjørende for at pendlere fra Indre Østfold fortsatt skal kunne benytte den nye Blixtunnelen inn til Oslo i årene som kommer.

Tildelinger til Borg havn og Svinesundstersklene tas også godt imot, selv om sistnevnte er en diskusjon som har gått mellom norske og svenske myndigheter i en årrekke.

– Dette er en første reaksjon på et helt ferskt dokument. Nå skal vi studere det nøye, og jobbe med det fram til høring 12. april og senere stortingsbehandling. Dette er jo regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. Nå skal høringsinstansene og Stortinget si sitt, sier Martinsen-Evje.

Se hele dokumentet og presentasjonen på regjeringens nettsider