Ny avtale skal gi flere muligheter i utdanning og arbeidsliv

Å gi et bedre tilbud til innbyggerne i Østfold slik at flere gjennomfører utdanning og får varig tilknytning til arbeidslivet. Det er målet med samarbeidet Østfold fylkeskommune og NAV Øst-Viken nå inngår.  

Kvinne og mann trykker hverandres hender - Klikk for stort bildeAVTALE: Lise Westly og Sindre Martinsen-Evje signerte avtalen i Moss 5. juni. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

5. juni signerte fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje og direktør for NAV Øst Viken Lise Westly avtalen om samarbeidet som skal styrke østfoldingens opplæringstilbud og muligheter i arbeidslivet.  

– Dette er bra. For å sikre at vi har et inkluderende, likeverdig og godt fungerende samfunn, med like rettigheter for alle, er det viktig at NAV og fylkeskommunen jobber godt sammen og har felles strategier og målsetninger. Vi lever i en tid med høy etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft, samtidig som flere blant ungdom og voksne med behov for bistand faller utenfor. Derfor er denne avtalen viktig, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje i Østfold fylkeskommune. 

Høyere nivå på psykiske plager, lavere utdanningsnivå og fullføringsgrad, lavere deltakelse i organisert aktivitet og frivillig arbeid og lavere valgdeltakelse enn landsgjennomsnittet er noen av Østfolds utfordringer.

Formålet med avtalen er å sikre bedre koordinering av arbeidsmarkedstiltak – og opplæringstilbud til innbyggere i Østfold slik at flere gjennomfører utdanning og får varig tilknytning til arbeidslivet.

- Det vil være et særlig søkelys på inkludering av ungdom som har behov for bistand til å gjennomføre utdanning eller å komme i arbeid. Vi er avhengig av et godt samarbeid med fylkeskommunen både på systemnivå og i enkeltsaker, sier direktør Lise Westly i NAV Øst Viken. 

-Det er viktig at NAV og fylkeskommunen tar samfunnsaktørrollen sammen. Vår felles ambisjon er at alle som kan og vil jobbe skal få mulighet til å inkluderes i arbeidslivet, sier Westly videre.

Samarbeidsavtalen gjelder ut 2027.