Om roller og ansvar for fergetrafikken på Hvaler

– Det har bølget godt rundt rutetrafikk, beredskap og renovasjon på Hvaler. Nå håper vi på smulere farvann og en flott sommersesong, men da må alle gode krefter styre i samme retning, sier leder av hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø i Østfold fylkeskommune, Rune Fredriksen (Ap).

Uttalelsen kommer etter at Hvaler kommune, ved rådmann og ordfører, torsdag publiserte en kronikk på kommunens nettsider. Her listes det opp både vedtak og argumenter, og pekefingeren rettes mot fylkeskommunen og Østfold kollektivtrafikk som ansvarlig for elendigheten. Nå svarer Fredriksen:

– Østfold fylkeskommune har ansvar for at kollektivtrafikken i fylket fungerer etter hensikten, og skal bidra til at folk kommer seg fra A til B uten unødige hindringer. Dette omfatter også fergetrafikken på Hvaler. Vi skal være de første til å innrømme at dette ikke har gått på skinner det siste halve året, men grunnen er sammensatt, sier Fredriksen. Han lister opp:

Det er inngått kontrakt med et nytt selskap, det har kommet et vedtak i fylkestinget om elektrifisering av fergedriften, med alt hva det innebærer av endringer for fartøy, drift og infrastruktur. 

Hvaler kommune har vedtatt at strømkablene fra trafostasjonen til ladetårnet må legges gjennom fjellet Kollen, noe som igjen har ført til forsinkelser siden dette forutsetter en avtale med grunneier, Opplysningsvesenets fond. Slik boring medfører naturlig nok en del støy, og for å bidra til sommerro på Hvaler, har Østfold fylkeskommune valgt å stanse arbeidene med dette til over sommeren, etter ønske fra næringslivet, beboere i området og kommunen.

Ber folk ta vare på mannskapet

– Nytt selskap, nye medarbeidere og nytt fartøy vil nødvendigvis medføre behov for en viss innkjøringsperiode, men i denne perioden har vi også vært rammet av innstillinger på kort varsel, grunnstøtinger og bemanningsproblemer. Her er det klart at vi må bli bedre, og det skal vi. Østfold fylkeskommune/ Østfold kollektivtrafikk er i løpende dialog med rederiet Norled om nødvendige forbedringer for at fergedriften skal bli mer forutsigbar for innbyggere, besøkende og næringsliv, sier Fredriksen, og legger til:

- Vi vil også understreke at det ikke hjelper å la sin frustrasjon gå ut over fergemannskapet. De er uten skyld i den pågående situasjonen, og har en jobb de skal gjøre. La dem gjøre jobben sin, er oppfordringen.

Ikke ansvar for kommunal renovasjon

Mye har vært skrevet om at ny ferge ikke kan ta med brannbiler og renovasjonsbiler eller søppel fra øyene. 

– Renovasjon og beredskap er en kommunal oppgave, og ikke en del av Østfold fylkeskommune/ Østfold kollektivtrafikks ansvarsområde. Vår jobb er å frakte folk, kjøretøy og gods dit de skal og etter den kapasiteten som er tilgjengelig, påpeker Fredriksen.

Østfold fylkeskommune/ Østfold kollektivtrafikk har store betenkeligheter med å åpne for renovasjonsbil i rutetrafikk, men har innsett at dette ikke er løsbart denne sommeren uten. Derfor vil fylkeskommunen jobbe videre sammen med kommunen for å finne mulige løsninger, uten å måtte reservere fergen for renovasjonsbil store deler av dagen. Dette vil samtidig være avhengig av tilpasninger hos Hvaler kommune. 

– Østfold fylkeskommunes sommerønske er at båtene går når de har sagt de skal, at folk kommer seg dit de skal, og at dette skjer med minst mulig frustrasjon. Vi jobber fortsatt for å finne gode løsninger for innbyggerne på Hvaler, i samarbeid med kommunen. Da må alle gode krefter hjelpe til, sier han.