Østfolds ordførere samler seg om økonomi-opprop

Østfolds ordførere er bekymret for Østfold fylkeskommunes økonomiske situasjon.  I et felles opprop sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet ber de staten styrke økonomien, slik at innbyggerne fortsatt får fullverdige tjenester.  

– Dette er verdifull støtte fra Østfolds ordførere. Sammen sender vi et viktig budskap. Skal vi kunne gi innbyggerne et fullverdig tjenestetilbud, må fylkeskommunens økonomi styrkes. Det er staten nødt til å lytte til, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje.
Nye Østfold fylkeskommune står i en svært krevende situasjon. Fylkeskommunen må redusere sine budsjetter med 344 millioner kroner i økonomiplanperioden. 
– Som ordførere er vi sterkt bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for tjenestene til våre innbyggere, heter det i oppropet som er signert samtlige 12 ordførere i fylket.

–Prekær situasjon

Samtidig som fylkeskommunen jobber med økonomisk omstilling, må det gjøres helt nødvendige skoleinvesteringer, til tillegg til at levetiden for flere av fylkets bruer nærmer seg slutten.

I oppropet ber ordførerne om at statsråden sikrer den økonomiske situasjonen til nye Østfold fylkeskommune ved revidering av fylkeskommunenes inntektssystem. I tillegg peker de på at dagens situasjon er så prekær at de allerede nå ber statsråden vurdere tiltak som kan sikre at fylkeskommunen får en økonomi som gjør den i stand til å gi innbyggere et fullverdig tjenestetilbud de neste årene.

– Vi ber helt konkret om at det vurderes å innføre ordninger med rentekompensasjon for fylkesvei og skolebygg. I tillegg ber vi om det vurderes særskilte investeringstilskudd til tunge store infrastrukturtiltak, slik som broer, heter det i oppropet.

Jobber videre 

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje og fylkesvaraordfører Annette Lindahl Raakil var nylig i møte med Kommunal- og distriktsdepartementet om saken. Over sommeren tar de med seg ordføreroppropet inn i møte med Kommunalfraksjonen på Stortinget.  

Les hele brevet fra de 12 ordførerne her (PDF, 206 kB)