– Rullestolbrukere skal være velkommen på bussene i Østfold

–Vi har dessverre registrert flere uheldige episoder den siste tiden med rullestolbrukere som ikke kommer med bussene i Nedre Glomma, enten på grunn av tekniske feil eller at plattformen er for smal for rampene i de nye bussene. Slik skal det ikke være, sier fylkesordfører Sindre Martinsen Evje i dette tilsvaret.

– Jeg synes det er trist at flere av kundene våre opplever at de ikke kan bruke tilbudet vårt, samtidig som Østfold fylkeskommune bruke store midler for å tilrettelegge bussene på en best mulig måte. Jeg har derfor tatt kontakt med Østfold kollektivtrafikk for å få en gjennomgang av status og hva som kan gjøres for å rette på denne situasjonen.

I første omgang er det viktig å få informasjon om hvilke steder dette er mest problematisk og om det er mulig å gjøre fysiske tiltak på holdeplassen for å gi bedre plass til rullestoler som skal på eller av bussen, eller om bussen må bruke en annen holdeplass for å løse dette. Deretter må vi avklare de tekniske utfordringene med busselskapet og samtidig sikre oss at sjåførene har tilstrekkelig opplæring til å bruke utstyret. Jeg er også opptatt av at kundene på forhånd skal kunne vite om holdeplassen de skal reise fra og til er tilrettelagt for rullestolbrukere, og den informasjonen finnes ikke i dag.

Selv om dagens praksis er at en rullestolbruker skal få tilbud om alternativ transport hvis vedkommende ikke kommer med bussen, så er ikke dette en varig løsning. Målet må være at alle kundene skal kunne bruke busstilbudet uavhengig av funksjonsevne.

Jeg har forståelse for at oppfølging av noen av disse tiltakene nødvendigvis vil ta litt tid, men da er det samtidig viktig å komme i gang så snart som mulig. Jeg er kjent med at Østfold kollektivtrafikk vil følge opp dette i samarbeid med brukerorganisasjonen og busselskapet, og håper på en bedre busshverdag for rullestolbrukerne i Nedre Glomma fremover, sier fylkesordføreren.