Samarbeider om god integrering

Hvordan sikre god integrering i kommunene? Det er blant spørsmålene fylkeskommunen og kommunene skal samarbeide om i et nytt faglig nettverk.

Menn og damer sitter rundt bord i stor - Klikk for stort bildeDeltakerne var samlet i fylkestingssalen ved fylkeshuset i Østfold. Avdelingsdirektør Espen Nedland Hansen (foran til venstre i bildet) i Østfold fylkeskommune var godt fornøyd med oppstarten av nettverket. Akhtar Chaudhry, Østfold fylkeskommune

- Verdenssituasjonen de siste årene har vist oss hvor viktig det er å få til god integrering av flyktninger. I dette arbeidet er det viktig at fylkeskommunen og kommunene samarbeider godt, forteller avdelingsdirektør for samfunn, plan og tannhelse Espen Nedland Hansen i Østfold fylkeskommune.

Treffsikker bosetting

Kommuner i Østfold har uttrykt et sterkt ønske om å etablere en arena for samarbeid, fordypning i faglige temaer, erfaringsdeling og nettverksbygging. Derfor har Østfold fylkeskommune etablert det såkalte anmodningsnettverket. Torsdag 21. mars ble det første møtet avholdt. Temaet var treffsikker bosetting av flyktninger i kommunene.

For 2024 har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmodet at Østfold fylke skal ta i mot 1130 flyktninger.

Fylkeskommunen har en lovpålagt rolle med å anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket, men det er i kommunene integreringen følges opp og gjennomføres. Det mener Nedland Hansen at nettverket kan bidra positivt til.

- Dette var en veldig god start, og vi fikk diskutert flere konkrete utfordringer som kommunene står i.

- Veldig nyttig

Representanter fra elleve kommuner samt KS Viken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet deltok på den første nettverkssamlingen. Fra Sarpsborg kommune deltok Flemming Johnsen, mangeårig rådgiver innen mangfold, inkludering og likeverd. Han er veldig fornøyd med at fylkeskommunen har tatt initiativ til nettverket.

- Vi har mange felles utfordringer, så det å kunne utveksle erfaringer med andre i samme situasjon er veldig nyttig. Vi har samme mål, å løse integreringsarbeidet på en best mulig måte, utdyper han.

Mann står på scenen foran PC og stor skjerm med tekst på - Klikk for stort bildeFlemming Johnsen, rådgiver mangfold, inkludering og likeverd, Sarpsborg kommune.

Et arbeidsutvalg bestående av representanter fra Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Aremark og Våler kommuner skal, sammen med seksjon for folkehelse og inkludering i fylkeskommunen, jobbe videre med planleggingen av kommende nettverkssamlinger og aktuelle saker.