Skal gi gode råd til fylkeskommunen

Brukerrådene i Østfold fylkeskommune har hatt sine første møter denne uken. Med valget av nye ledere og nestledere i alle medvirkningsorganene er viktige stemmer på plass i arbeidet for å gjøre østfoldsamfunnet bedre. 

Bilde av ungdommer rundt et bord - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesråd samlet for første gang Tone Elisabeth Myhra, Østfold fylkeskommune

–  Jeg er veldig glad for at rådene er i gang. De har spisskunnskap og innsikt på viktige områder. Kompetanse og stemmer vi er avhengig av for å få alle med i saker fylkeskommunen jobber med, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje. 

Møtene denne uken har i stor grad gått med til at medlemmene i brukerrådene skal bli kjent med hverandre, rollen og hvilke oppgaver som ligger foran dem. De fire rådene skal fremme sine interesser i saker som angår deres område for å ivareta behovet for bred og tilgjengelig politisk medvirkning.

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Etter en rask forslagsrunde rundt bordet i rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser ble leder og nestleder enstemmig vedtatt. Den nyvalgte lederen, Arne Lein, ser frem til å gi innspill i saker som kan bidra til at Østfold blir et godt sted for flere. Han trekker frem viktigheten av å få rådet til å fungere godt som et kollektiv, så de kan bidra aktivt i saker på sitt område. 

Det er noen utfordringer, som for eksempel TT-ordningen. Den har fått en kraftig reduksjon. Det er en konkret sak vi må jobbe med. Ellers er det viktig at vi får komme tidlig inn i saker, så vi blir en god rådgiver for administrasjonen i Østfold fylkeskommune, sier Arne Lein.

Sarah Lunner ble valgt som nestleder.

Sindre Martinsen-Evje gratulerer Arne Lein.  - Klikk for stort bildeFylkesordfører Sindre Martinsen-Evje gratulerer Arne Lein som leder av rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune.

Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesråd har også hatt sitt første møte denne uken. Det ble avhold tirsdag ettermiddag, 30. januar. Første punkt på agendaen var at de ni medlemmene konstituerte seg selv og valgte leder og nestleder. Leder for Ungdommens fylkesråd ble Lukas Hals fra Sarpsborg, mens nestleder ble Yasmine Ask Geverk fra Moss. 

Lukas Hals - Klikk for stort bildeLukas Hals, leder for Ungdommens fylkesråd. Tone Elisabeth Myhra, Østfold fylkeskommune.

Flerkulturelt råd 

I flerkulturelt råd, som var samlet tirsdag 30. januar, falt valget som leder på Barham Azadi. Nestleder ble Pari Rasul Mohammad. 

Pari Rasul Mohammad og Barham Azadi - Klikk for stort bilde Tone Elisabeth Myhra, Østfold fylkeskommune.

Eldrerådet

Siste råd ut denne uken var eldrerådet. De møttes torsdag 1. februar og valgte Bjørn Eriksen som leder, mens Solbjørg Lervik ble nestleder. 

Bjørn Eriksen står på en brygge  - Klikk for stort bildeBjørn Eriksen, leder i eldrerådet Privat

Fylkesordføreren oppfordret til engasjement

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje holdt den innledende opplæringen i alle rådsmøtene. Han oppfordret rådsmedlemmene til å være engasjerte og aktivt bruke stemmen sin. 

–  Det er viktig for oss å få medvirkningsorganene tidlig inn i aktuelle saker vi jobber med. Det krever at vi er flinke til å bruke rådene aktivt, men også at rådene melder seg på i saker vi behandler. Vi har fokus på å få til et godt samarbeid, både politisk og administrativt, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje. 

Sindre Martinsen Evje underviser en gruppe mennesker.  - Klikk for stort bildeFylkesordfører Sindre Martinsen-Evje forteller om hvordan møter bør gjennomføres til medlemmene i rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune.