Ti prosent utestenges fra russefeiring – Akershus, Buskerud og Østfold ønsker endring

Ti prosent av elevene i videregående skole utestenges fra russegrupper. Funnene i en fersk undersøkelse bekymrer politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold.

Ben på to russ kledd i rød russedress.  - Klikk for stort bilde Marte Beck, Viken fylkeskommune

Høsten 2023 gjennomførte ombudet for barn og unge en undersøkelse blant alle elevene på vg1, vg2 og vg3 i daværende Viken, og nå Akershus, Buskerud og Østfold.

Undersøkelsen viser at selv om flere kan ha en god russetid, er det mange elever som opplever mobbing, krenkelser og utestenging gjennom alle tre årene på videregående skole. 

Portrettbilde av Henrikke Bygdø-Aarseth - Klikk for stort bildeHenrikke Bugdø-Aarseth Viken fylkeskommune

Undersøkelsen viser blant annet at 10 prosent av elevene i videregående skole utestenges fra russegrupper. Tjue prosent vet ikke om de skal feire i det hele tatt.

For mange velges bort av medelever

– Det å ikke finne tilhørighet i en gruppe allerede fra vg1 av, kan påvirke det sosiale livet negativt. Mobbing er å oppleve at man ikke har en betydningsfull plass i fellesskapet. For mange ungdommer opplever nettopp det fordi de velges bort av medelever, sier Henrikke Bugdø-Aarseth som er prosjektleder hos ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold.

Ønsker å bidra til en bedre russefeiring 

Portrett av Sindre Martinsen-Evje - Klikk for stort bildeSindre Martinsen-Evje, fylkesordfører i Østfold. Morten Brakestad

Resultatene bekymrer politikerne.

– Slik det er nå, har russefeiringen vokst ut av alle proporsjoner og mange opplever et stort utenforskap. Dette påvirker skolemiljøet, og elevers trivsel og trygghet. Når ungdommen selv så tydelig ønsker en endring, er det viktig at vi politikere lytter. Jeg er derfor glad for at fylkestinget i Østfold i 2024 skal se hvordan vi som skoleeier kan bidra til at russefeiringen blir bedre for alle, sier fylkesordfører i Østfold fylkeskommune, Sindre Martinsen-Evje (Ap).

– Urovekkende funn

Portrett av Lise Hagen Rebbestad  - Klikk for stort bildeLise Hagen Rebbestad Morten Brakestad

Fylkesråd for utdanning og kompetanse  i Akershus fylkeskommune, Lise Hagen Rebbestad (H), er også klar på at en endring må til.

–Det er bekymringsverdige funn i undersøkelsen ombudet har gjennomført. Det er ingen tvil om at det nå må tas grep i samarbeid med ungdom for å skape en mer inkluderende russetid.

Hun får støtte av leder for hovedutvalg for opplæring i Buskerud, Simen Murud (H). 

Portrett av Simen Murud - Klikk for stort bildeSimen Murud. Buskerud fylkeskommune

– Russefeiringen skal være en tid for samhold og glede. Funnene fra denne undersøkelsen er urovekkende, her må det derfor gjøres noe. Samtidig er russefeiringen nettopp russens feiring, derfor må vi samarbeide med ungdommen for å gjøre russefeiringen mer inkluderende, sier Murud.

Skal jobbe for ny russefeiring fra 2026 

Viken var det første fylket i Norge som vedtok et systematisk arbeid for en mer inkluderende avgangsmarkering. For tiden gjøres mye nasjonalt; samtlige av fylkesdirektørene for utdanning i Norge har blitt enige om å jobbe for en ny feiring i 2026. I tillegg har regjeringen foreslått flere tiltak for å endre feiringen. 

– Det har blitt gjort så mye viktig arbeid de siste årene, og derfor er vi er så glade for at politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold vil lytte til ungdommen, og arbeide for en positiv endring, slik at både skolemiljøet og feiringen blir bedre for alle, sier Henrikke Bugdø-Aarseth.

Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen, kan prosjektleder hos ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, Henrikke Bugdø-Aarseth, kontaktes på henrikkeb@bfk.no