Tre skolebibliotek i Østfold skal jobbe tett på kildene med midler fra Fritt ord

Fritt ord lyste i april ut midler til skolebibliotek i videregående skole, med temaet «Tett på kildene». Tre skolebibliotek i Østfold har fått støtte.

Dette er skolebibliotekene som har fått midler:

  • Askim videregående skole - Hvem kan vi egentlig stole på?, kr 50 000
  • Kirkeparken videregående skole - iMatter i Moss, kr 50 000
  • Mysen videregående skole - Ut av ekkokammeret!, kr 50 000
     

Skolebibliotek har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med lanseringen av ny leselyststrategi, men har sjelden fått en mulighet som denne til å søke om egne utviklingsmidler. Fritt Ord har vært opptatt av skolebibliotek i videregående skole som et eget satsingsområde, og det er noe av bakgrunnen for utlysningen. 

Formålet var å støtte skolebibliotekene i arbeidet med å få elevene til å forstå og kunne bruke kilder, samtidig som de engasjerer. Med utlysningen ønsket Fritt Ord å støtte skolebibliotekene i å styrke informasjonskompetansen til, øke leselysten og utvikle skolebiblioteket som sosialt samlingspunkt. Fritt ord uttalte i sin utlysning at:

"Skolebiblioteket skal være et sted der elevene videreutvikler informasjonskompetanse og digital dømmekraft. Elevene skal lære kildekritikk, kritisk lesing og innhenting av informasjon.
39 skolebibliotek ved videregående skoler over hele landet har fått støtte til sine pedagogiske opplegg, som skal styrke elevenes forståelse og bruk av kilder."
 

Prosjektleder Joakim Lie i Fritt Ord er glad for at utlysningen har inspirert så mange skolebibliotek til å søke midler:
– Elevene trenger å lære digital motstandskraft, og skolebibliotekene spiller en sentral rolle i det arbeidet.

Tematikken for utviklingsprosjektene gir skolene en mulighet til å følge opp Utviklingsplan for skolebibliotek i Akershus, Buskerud og Østfold, hvor målene for kildekritikk og kildetillit er at skolebiblioteket skal være pådriver i skolens arbeid med søkekompetanse, kildekritikk og kildetillit og at det skal bidra til at elevene er etterrettelige i sin kildebruk.

Askim vgs har fått støtte fra «Fritt ord» til å jobbe med å etablere et mer systematisk kildearbeid. Tittelen på prosjektet er «Hvem kan vi egentlig stole på», og tar utgangspunkt i Jonas Bendiksens «The book of Veles». Jonas Bendiksen skal holde foredrag for personale og elever, og sammen skal de jobbe med boka og avdekke hva som skal være fokusområder i arbeidet med kilder ved skolen.  

Vibeke Løvig Halvorsen, skolebibliotekansvarlig ved biblioteket, sier at målet for skolebiblioteket og for prosjektet, er å bli mer forpliktende integrert i undervisningen og i skolens planer i dette arbeidet. 
– Disse midlene gir oss mulighet til å kickstarte dette og fokusere ekstra på problematikken. At det er viktig å arbeide med elevenes forhold til informasjon og kilder, er det jo bred enighet om, men som skolebibliotekar tenker jeg disse midlene gjør at vi kan slå litt ekstra på stortromma og kickstarte dette arbeidet på en mer fengende og inspirerende måte, samt synliggjøre den kompetansen skolebiblioteket har.  Så vi er veldig takknemlige for støtten, og gleder oss til å gå i gang med arbeidet, sier hun.

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold

•    Styrker bibliotektilbudet i Akershus, Buskerud og Østfold
•    Bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling
•    Ivaretar regionale bibliotekoppgaver etter Lov om folkebibliotek § 6
•    Er et kommunalt oppgavefellesskap
•    29 ansatte