Aktuelt

De har klart noe helt unikt

Kursen er staket ut. Lærlingplassene sikret. Allerede. Her ser du framtidas elektrikere og energimontører.       Artikkel og bilder er i sin helhet gjengitt med tillatelse fra Halden Arbeiderblad (Artikkel av: Hanne Eriksen) Snakk om gladsak. Halden Arbeiderblad besøker elevene på VG2 el-energi og ekom her ved Halden videregående skole på Porsnes. Klassen består av 15 elever. 14 har fått lærlingplass. En annen har valgt å satse på skolegang.

Å bygge bro mellom fag

Klasse 1STD har over en lengre periode arbeidet med et tverrfaglig prosjekt med utgangspunkt i læreplanmålet «bærekraft». Lærerne i naturfag og i norsk har samarbeidet tett for å gi elevene dybdelæring, variert undervisning og høy grad av elevmedvirkning.

Endelig kan vi reise på studietur igjen!

Fra 21. – 27. mars var 15 av Nettskolens spansk 3-elever fra 7 forskjellige VGS i Østfold på tur til Granada i Spania. Uken bestod av undervisning, kulturelle aktiviteter og, ikke minst, av å skape minner for livet.  

Påbygg - valg av programfag

Nå skal du som søker Påbygg neste skoleår gjennomføre valg av programfag. Det vil være informasjonsmøte torsdag 17. mars kl. 08:00 – 08:45 i Auditoriet!  

Var du avgangselev på videregående skole i 2019/20 eller 2020/21 og fikk ikke bestått?

Halden kommune informerer om rettferdige fartshindre ved Halden videregående skole Porsnes

Ny teknologi skal gi tryggere skolevei.   

Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre  

Besøk fra Andøya Space og rakettoppskyting

Fysikkelevene på studiespesialisering hadde besøk av Andøya Space Education onsdag 20. oktober. Elevene lærte om prinsippene for rakettoppskyting og bygde sine egne papir-raketter. Til slutt skjøt de opp rakettene med lufttrykk på fotballbanen. Det var høyt engasjement, og fotballbanen ble for kort for flere av rakettene. Tusen takk til Andøya Space Education for en annerledes og spennende undervisningsøkt.    

Var du avgangselev på videregående skole i vår og fikk ikke bestått?

Viken fylkeskommune tilbyr intensivkurs for elever som fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 karakteren 1 skoleåret 2019/2020 eller 2020/2021. Du får hjelp til å fullføre og bestå i de fagene du trenger, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Når du har avlagt eksamen, dekker Viken fylkeskommune også eksamensavgiften din.  Halden vgs vil ha et informasjonsmøte i auditoriet tirsdag 7.september kl. 18.00. Ta med BankID-brikke for å melde deg opp til eksamen og legitimasjon.   

Forhåndsstemming på Porsnes

Halden kommune inviterer elever og ansatte ved Halden videregående skole til forhåndsstemming til stortingsvalget på Porsnes. Husk legitimasjon med bilde! Har du også med valgkort går det hele enda raskere. Inviter gjerne dine venner på Halden videregående skole til dette arrangementet, så flere husker å benytte stemmeretten! Valg2021 - forhåndsstemming på Porsnes | Facebook