Fylkeskommunen eller statsforvalter (tidligere fylkesmannen)?

Det kan være vanskelig å skille mellom fylkeskommunen og statsforvalter. Fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå, mens Statsforvalteren i Østfold, Buskerud Oslo og Akershus er statens representant i Østfold.

Fylkeskommunen har ansvarsområder som store deler av veinettet, jakt og friluftsliv, videregående skole, tannhelse, folkehelse, kultur, kulturvern og næringsutvikling. Les mer om fylkeskommunens oppgaver og ansvar.

Statsforvalter (tidligere fylkesmannen) er en statlig sektormyndighet innenfor helse og sosial, kommunal forvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, areal, miljøvern, utdanning og barnehage, barn og familie, vergemål og landbruk. 

Noen av områdene fylkesmannen har ansvar for er 

  • separasjon og skilsmisse
  • adopsjon og barnevernssaker
  • verge, vergemål og fremtidsfullmakt
  • fri rettshjelp
  • fylkeslege
  • utbetaling av statstilskudd til trossamfunn
  • samfunnssikkerhet og beredskap

Gå til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus