Avdeling for samfunn, plan og tannhelse

Avdelingen har ansvar for Østfolds oppgaver innen blant annet regional og kommunal planlegging, internasjonalt arbeid, miljø, tannhelse, folkehelse og inkludering

Administrativ ledelse

Seksjon for samfunnsplanlegging og miljø 

Seksjon for folkehelse og inkludering

Seksjon for tannhelse