Postliste og innsyn

Østfold fylkeskommune ønsker å gjøre det enkelt for innbyggerne å få innsyn i hva som skjer i fylkeskommunen.

Østfold fylkeskommunens postlister

For å få innsyn i løpende saker og saker som ikke er eldre enn tre måneder,  kan du søke opp saken i postlisten og bestille innsyn i saken. 

Østfold fylkeskommunes politiske saker og dokumenter

Dokumenter og vedtak fra politiske saker i Østfold fylkeskommune.

Viken fylkeskommunes postlister og politiske saker

Innsynsbegjæringer som gjelder Viken fylkeskommunes arkiv skal rettes til Akershus fylkeskommune.

Dokumentasjon fra opplæring, historisk dokumentasjon, dine opplysninger

Behandling av innsynskrav