Fylkestinget i Østfold

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Medlemmer av fylkestinget

Fylkestinget består av 43 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av fylkesordføreren.

Saker og møter

Møter i fylkestinget og fylkestingets komiteer og utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntatt er møtene i klagenemnda og møter hvor det behandles saker som er unntatt offentlighet.

Gruppebilde av fylkestinget. Mange damer og menn på rad - Klikk for stort bilde Norsk skolefoto