Partifordeling og gruppeledelse

Oversikten viser antall innvalgte representanter til fylkestinget fordelt på partigruppene. Det er tilsammen 43 representanter på fylkestinget.

Hvem som er gruppeledere for de ulike partigruppene er foreløpig ikke avklart.

Partifordeling for representantene i fylkestinget
Parti Antall representanter Gruppeleder
Høyre 12
Arbeiderpartiet 11
Fremskrittspartiet 6
Senterpartiet 3
Kristelig Folkeparti 2
Miljøpartiet De Grønne 2
Rødt 2
SV-Sosialistisk Venstreparti 2
Industri- og Næringspartiet 1
Venstre 1
Pensjonistpartiet 1