Partifordeling og gruppeledelse

Oversikten over antall innvalgte representanter til fylkestinget fordelt på partigruppene vil komme her. Det er tilsammen 43 representanter på fylkestinget.

Partifordeling for representantene i fylkestinget
Parti Antall representanter Gruppeleder
Høyre 11 Thor Hals
Arbeiderpartiet 11 Siv Henriette Jacobsen
Fremskrittspartiet 6 Niklas Memic-Eriksen
Senterpartiet 3 Mattis Minge
SV-Sosialistisk Venstreparti 2 Camilla Eidsvold Sørensen
Industri- og Næringspartiet 2 Niklas Wågenes
Rødt 2 Ann May Martinsen
Kristelig Folkeparti 2 Britt Gulbrandsen
Miljøpartiet De Grønne 2 Benedicte Lund
Pensjonistpartiet 1 Per Kristian Dahl
Venstre 1 Trond Svandal
Uavhengig representant 1 Arnstein Koch-Engebretsen