Demokratiopplæring

Lærerveileder – for økt samfunnsengasjement og praktisk demokratiopplæring ved videregående skoler. 

Ressurser om demokratiopplæring, ytringsfrihet

Se flere ressurser om demokratiopplæring, ytringsfrihet og engasjement

Om lærerveilederen

Øvelsene er formet slik at de kan brukes i flere fag, og slik at lærerne kan finne relevante øvelser enten de bare har noen minutter på slutten av en time, eller en hel dag til rådighet.

Øvelsene gir elevene trening i debatt, legger opp diskusjon av aktuelle temaer og gir innsikt i valgprosesser, demokrati og politikk.

Samlingen med øvelser ble utviklet av Ungdommens fylkesting i Hedmark, for tidligere Hedmark fylkeskommune, og brukt til å engasjere elevene i forkant av valgarrangementer i Hedmark og Buskerud. Viken fylkeskommune har tilpasset tekstene og øvelsene til valget i 2023.