Politiske ungdomspartier

De norske ungdomspartiene er egne organisasjoner, og er for ungdom som deler partiets ideologiske syn.

Tre elever i samtale utenfor skolebygg - Klikk for stort bilde Buro Millennial

 

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, og skolene våre er opptatt av å forberede elevene på deltakelse i samfunnet.

Fylkeskommunene er også ansvarlige for å gjennomføre skolevalg i forbindelse med stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Her kan du lese mer om valg i Østfold

Ungdomspartiet påvirker moderpartiet

Hvis du som er ung ønsker å engasjere deg politisk, og vil være med i et politisk parti, kan det være en fordel å lese om de ulike partiene før du melder deg inn i ungdomsparti.

De ulike ungdomspartiene vedtar politikk som skiller seg fra moderpartiet. Det betyr at du som er medlem kan være med på å sende et budskap til voksne om hva ungdom mener er viktig.

Oversikt over politiske ungdomsorganisasjoner

Hvem kan stemme

For å ha stemmerett ved stortingsvalg, må du

  1. være norsk statsborger
  2. ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  3. være, eller tidligere ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger.

Kilde: Valg.no