Hvem kan stemme og hvordan stemmer du

I Norge kan du stemme fra du er 18 år.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen

Se mer om hvem som kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalget på valg.no

Stemmerett ved stortingsvalg

For å ha stemmerett ved stortingsvalget, må du både

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • være, eller noen gang ha vært, folkeregistrert som bosatt i Norge

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i en gitt tidsperiode, fra cirka begynnelsen av august til noen dager før valget.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune. Du kan også forhåndsstemme fra utlandet, men da er fristen tidlig i september.  

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Hvordan stemme på valgdagen

På selve valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune. I enkelte kommuner er det valgdag også på søndag.  

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Du finner mer informasjon om valget på valg.no

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din 

Husk at du har to stemmer

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddel til fylkestingsvalget er blå. 

Artikkelliste