Seljakt

Jegere med godkjent skyteprøve for storvilt kan jakte kystsel (steinkobbe) langs kysten av Østfold. Du må søke fylkeskommunen om tillatelse.  

Seljakt 2024 i Østfold

I forbindelse med oppløsningen av Viken fylkeskommune og opprettelsen av nye Østfold fylkeskommune vil vi i perioden 21. desember til 2. januar ikke ha muligheten til å behandle søknader om jakt på kystsel.

Søknadsskjemaet er åpent. Søknadsbehandlingen starter 2. januar, og vil deretter gå fortløpende. Det må dessverre påregnes noe saksbehandlingstid, men vi vil prioritere disse søknadene. 

Jakt på kystsel (steinkobbe) foregår i to perioder:  

  • 2. januar - 30. april  
  • august - 30. september  

Søk om jakt på kystsel

Fylkeskommunen fordeler kvoten og registrerer felte seler:  

Seljakt krever grunneiers tillatelse hvis den foregår fra tørt land, men ved jakt på sjøen, eller grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann er jakten fri.  

Jakten på kystsel er ikke omfattet av viltloven (med unntak av regler om grunneierretten og våpen). Det er derfor tillatt å jakte sel fra båt med motor.