Har du funnet noe gammelt?

Ta kontakt med oss hvis du tror da har funnet en gammel gjenstand. Det koster ingenting å si ifra, og det du finner kan være en viktig del av vår historie.

Funnet en gjenstand?

Har du funnet en steinøks, en gammel mynt eller et smykke – ta kontakt med oss! Du er pliktig (dette sorterer under lov om kulturminner) til å melde fra til fylkeskommunen hvis du har funnet:

  • Gjenstander fra før 1537
  • Mynter fra før 1650
  • Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år

Slike funn tilhører staten, og må leveres fylkeskommunen. Siden det er vanskelig å si eksakt når ting er fra - før eller etter 1537 - kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Finner du en gammel gjenstand i bakken, skal du ikke grave videre. Du må heller ikke vaske eller rense funnet. Husk at ting som har ligget i bakken i lang tid lett kan gå i stykker, så vær forsiktig!

Det er viktig at du kan fortelle oss om hvordan du gjorde funnet, og nøyaktig hvor funnet ble gjort.

Funnet noe under graving på eiendommen?

Hvis du gjør arkeologiske funn under graving på egen eiendom, må du umiddelbart stanse arbeidet og kontakte oss. Vi vil komme med en gang. Staten dekker utgifter til arkeologisk undersøkelse dersom du skal bygge deg enebolig, garasje eller noe annet som er til privat bruk.

Oppdaget kulturminner i landskapet?

Ta kontakt med oss hvis du har oppdaget helleristninger, en gravhaug eller andre arkeologiske spor som ikke er registrert fra før. Du finner en oversikt over kjente kulturminner i Kulturminnesøk, som er publikumsversjonen av Riksantikvarens kulturminnedatabase. 

Retningslinjer for metallsøking og finnerlønn

Riksantikvaren har laget retningslinjer for metallsøking og retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn. Du kan lese mer om dette på Riksantikvarens nettsider om metallsøking.

In English: Guidelines for the Private Use of Metal Detectors

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte Arild Andreas Lunde Teigen, e-post: arildte@ofk.no

Se også