Temastrategier

De regionale planene med handlingsprogram er sammen med temastrategiene viktige styringsverktøy for fylkeskommunen. Planer og strategier fra Viken fylkeskommune og tidligere Østfold fylkeskommune gjelder frem til nye blir vedtatt.

Handlingsprogram, temastrategier og andre styringsdokumenter for Østfold fylkeskommune