Reglement for skriftlig eksamen

Gjelder fra: 01.01.2021

Sist oppdatert 24.04.2023

Gjennomføring av eksamen  for elever og privatister.

Dette reglementet er vedtatt for Viken fylkeskommune, og gjelder inntil videre for Østfold fylkeskommune.