Karakter og klage

Finn ut når du får eksamenskarakteren din og hvor du finner den. Hvis du trenger ny dokumentasjon, må du selv bestille det. Du har klagerett på eksamen. 

Når får du karakteren? 

Skriftlig eksamen

  • Karakteren blir satt for høsteksamen senest 3. januar 2024. Karakteren blir tilgjengelig 4. januar.
  • Karakter blir satt for våreksamen senest 21. juni 2024. Karakteren blir tilgjengelig 22. juni.

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

  • Du får opplyst karakteren muntlig på eksamensdagen. 
  • Karakteren blir tilgjengelig på Privatistportalen så snart den er ført inn i karaktersystemet. Dette skjer normalt på eksamensdagen.

Hvor kan du finne karakteren?

Hvordan får du nytt vitnemål eller kompetansebevis?

Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk etter privatisteksamen. 

  • Hvis du tidligere har vært elev ved en offentlig videregående skole, fyller du ut bestillingsskjema nedenfor.
  • Hvis du er privatist som aldri har vært elev ved en offentlig skole, vil eksamenskontoret i fylket behandle din bestilling. Velg «annen skole» i bestillingsskjema nedenfor.
  • Hvis du har tatt en teorieksamen som lærling/praksiskandidat vil du ikke ha behov for et kompetansebevis. Ved oppmelding til fag-/svenneprøve vil Fagopplæringen, som håndterer oppmeldingen, ha tilgang til eksamenskarakteren.  

Innsendingsfristen til Samordna opptak er 1. juli.

Bestill vitnemål og kompetansebevis

Gyldig dokumentasjon til høyere utdanning

Utskrift av karakterer direkte fra Privatistportalen er ikke gyldig dokumentasjon ved opptak til høyere utdanning. Da trenger du et vitnemål eller et kompetansebevis. Er du i tvil om hvilken dokumentasjon du trenger, ta kontakt med Samordna opptak eller studiestedet du søker opptak til.

Frist for ettersending av dokumentasjon til høyere utdanning

Fristen for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis til Samordna opptak er 1. juli. Du er selv ansvarlig for å sørge for at Samordna opptak eller studiestedet får tilsendt, eller får tilgang til din dokumentasjon. 

Klage på eksamen

Det er 10 dagers klagefrist hvis du vil klage på eksamen.

  • For skriftlig eksamen regnes fristen fra det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengelig for deg. Når karakteren er publisert, vil du finne en knapp for å klage i Privatistportalen. Denne knappen er tilgjengelig i ti dager. Resultatet etter klagebehandlingen vil også publiseres i Privatistportalen.
  • For alle andre eksamener, regnes fristen fra eksamensdagen. Les mer om klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Ofte stilte spørsmål