Vitnemål, kompetansebevis, fag-, svenne- eller kompetansebrev

Er du nåværende eller tidligere elev, lærling, deltaker i voksenopplæring, lærekandidat eller privatist, kan du bestille dokumentasjon på opplæringen du har gjennomført.

Lommefagbevis

Vi tilbyr ikke bestilling av lommefagbevis.

Vitnemål

Et vitnemål er dokumentasjon på at du har fullført og bestått videregående opplæring som gir studiekompetanse og/eller yrkeskompetanse. 

Elektronisk vitnemål

Hvis du fullførte norsk videregående skole i 2000 eller senere, kan det hende at du også har et elektronisk vitnemål. Dette blir eksportert fra skolen og lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), som er en del av Samordna opptak.

Logg inn med ID-porten og finn vitnemålet ditt på Samordna opptak.

Skal du søke høyere utdanning i Norge, har denne institusjonen automatisk tilgang til ditt elektroniske vitnemål. Da trenger du ikke å sende inn en fysisk kopi av vitnemålet ditt. 

Vitnemål på engelsk, nynorsk eller samisk

Når du søker på skoler i utlandet, vil du som oftest bli bedt om å sende med godkjent kopi av vitnemål oversatt til engelsk. Du kan be om å få vitnemålet ditt på engelsk, og også på nynorsk og samisk.

Rett kopi av vitnemål

Når du skal søke på utdanning eller jobb, laster du ofte opp vitnemålet digitalt. Hvis ikke, sender du inn en kopi av vitnemålet, aldri selve originalen. Det kreves da at det skal være «rett kopi». Du kan altså ikke selv ta en kopi.

Vitnemålet må kopieres og attesteres ved skolen du har gått på, eller eventuelt ved et offentlig kontor. Det er få offentlige kontorer i Norge som i dag kan gi deg rett kopi.

Oppdatere vitnemål etter privatisteksamen

Informasjon om vitnemål etter privatisteksamen.

Fjerne karakterer og oppdatere vitnemål

Hvis du vil fjerne en karakter, må du snakke med skolen din. Kontakt skolen direkte, eller legg inn en kommentar i skjemaet når du skal bestille vitnemålet. 

Vitnemål med studiekompetanse

Du får et vitnemål med studiekompetanse etter fullført opplæring innen:

 • Studiespesialisering
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Medier og kommunikasjon
 • Kunst, design  og arkitektur
 • Yrkes- og studieforberedende kompetanse (YSK) eller Tekniske og allmenne fag (TAF)
 • Ekstra påbyggingsår (etter yrkesfaglig utdanningsprogram)

Yrkesvitnemål og vitnemål med yrkesfaglig kompetanse

Du får et yrkesvitnemål etter fullført opplæring innen:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Helse- og oppvekstfag
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag
 • Yrkesfaglige voksenopplæringsprogram

Kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-, svenne- eller kompetansebrev. 

Du kan få kompetansebevis hvis du har:

 • fullført, men ikke bestått et helt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
 • fullført årstrinn, men ikke et helt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
 • fullført ett eller flere fag eller deler av fag i videregående opplæring
 • fullført opplæringskontrakt og bestått kompetanseprøve som lærekandidat

Les om Kunnskapsløftet

Kompetansebevis for privatister

Privatister må selv be om utskrift av kompetansebeviset, det sendes ikke ut automatisk. Frist for bestilling av kompetansebevis for våreksamen er 1. juni. Hvis du bestiller etter fristen, kan vi ikke garantere at du får kompetansebeviset innen ettersendingsfristen til Samordna opptak. 

Fagbrev, svennebrev og kompetansebrev

Fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev får du utdelt på en seremoni når du har bestått fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve.

Les mer om utdeling av fagbrev/svennebrev eller kompetansebrev.

Dersom du ikke ønsker å bli invitert til utdelingsseremoni eller ønsker duplikat av fag-, svenne- eller kompetansebeviset, kan du bestille fagbrev/svennebrev eller kompetansebrev her. 

Behandlingstid

Normalt får du det du har bestilt innen 3 til 4 uker. Mer kompliserte saker kan ta noe lengre tid å behandle. 

Kontakt oss