Ordensreglement for elever ved videregående skoler

Reglementet gjelder for elever i Østfold fylkeskommunes videregående skoler.