Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) tilbyr veiledning og oppfølging til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Hva gjør PPT?

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Dette kan være for eksempel:

 • psykososiale vansker
 • lærevansker
 • vansker knyttet til læringsmiljø

Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova. Dette gjelder blant annet:

 • vurdering av behov for tilrettelegging
 • vurdering av behov for spesialundervisning

Slik kontakter du PPT

 • Ved hjelp av skolen, for eksempel lærer eller rådgivere, som formidler kontakt til PPT.
 • Ungdom og foresatte kan selv ta kontakt med PPT.
 • Ungdom over 15 år kan kontakte PPT uten samtykke fra/tillatelse fra foresatte.
 • Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt selv eller via veileder i bedriften.
 • Privatskoler eller elever ved privatskoler må ta kontakt med PPT i det området eleven er folkeregistrert.

Henvisning til PP-tjenesten

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat må det foreligge en formell henvisning. Elever/lærlinger kan ta direkte kontakt med PPT. Ungdom over 15 år må gi skriftlig samtykke til at henvisning sendes PPT.

Se også Rutiner for informasjon fra skole til PPTvgo med henvisning

Kontaktinformasjon til PPT Østfold

PP-tjenesten, region Indre Østfold  

 • E-post: elsab@ofk.no
 • Telefon: 69 11 78 00
 • Besøksadresse: Rådhusgata 18, Askim
 • Digital postkasse: Organisasjonsnummer 980 880 168
 • Postadresse: PPT, region Indre Østfold, Østfold fylkeskommune, Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad

PP-tjenesten, region Moss 

PP-tjenesten, region Nedre Glomma 

Kompetanseheving for skoler, lærere og rådgivere

Ved siden av å bistå skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, driver vi også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere.

Spesialundervisning

Se også informasjon om spesialundervisning

Om pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • De ansatte er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt
 • Alle ansatte har taushetsplikt
 • Alle tjenester er gratis