Angst for tannbehandling?

Vi kan gi psykologisk behandling til deg som har behov for tilrettelagt tilbud om tannbehandling på grunn av tortur, overgrep eller odontofobi (TOO). Du vil bli behandlet av et tverrfaglig team (TOO-team) bestående av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell. 

Behandlingsmetodene er kunnskapsbaserte

Hos oss vil du få samtaler med psykolog og tilvenning til tannbehandling av tannlege med spesialkompetanse. Behandlingsmetoden som brukes er hovedsakelig kognitiv atferdsterapi som blir utført i samarbeid med psykolog.

Hovedmålet med behandlingen

Hovedmålet med behandlingen er å trene deg opp til å mestre tannbehandling. Da vil du senere kunne fortsette tannbehandling hos en vanlig tannlege.

TOO-teamene behandler hovedsakelig den tannbehandlingsrelaterte angsten, men utfører også tannbehandling som en del av angstbehandlingen.

Henvisning

Voksne kan henvende seg direkte til TOO-teamene på eget initiativ eller henvises fra tannlege, lege eller psykolog.

Hvis du tror at vi kan hjelpe deg eller har spørsmål om tilbudet er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! 

Ta kontakt med TOO-teamet

Se også