Tannbehandling i narkose

Hvis vanlig tannbehandling ikke lar seg gjøre, kan beroligende midler eller lystgass være hjelpemidler for å klare å gjennomføre behandling. Hvis ikke dette fungerer, kan det ved behov henvises til tannbehandling i narkose. Det er din faste tannlege som vurderer behovet, informerer om forutsetninger og sender henvisning.

Tannbehandling i narkose blir utført ved Sykehuset Østfold, Moss

Informasjon om tilbudet og ventetider får du ved henvendelse til din tannklinikk.

Har du sterk angst for tannbehandling? Les om hvordan du kan få hjelp.