Tolk

Dersom du mener du har behov for språktolk, gi oss beskjed i god tid før timen din på tannklinikken.

Det er tannklinikken som har ansvar for å vurdere om du trenger språktolk og bestille tolken. Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk. 

Hvem betaler for tolk?

Tolk er gratis for deg som har gratis tannhelsebehandling, men hvis du må betale for tannbehandlingen må du også betale for tolken.

Se også