Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Østfold

Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Østfold.  Søknadsomgangen er åpen fra 1. mars til 1. juni.

Søknad om fylkeskommunale tilskudd og andre henvendelser gjør du til Viken barne- og ungdomsråd.

Akershus barne- og ungdomsråd og Østfold barne- og ungdomsråd slo seg sammen i 2020, og heter nå Viken barne- og ungdomsråd.