Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. 
Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 1. desember.

Søknad sendes til Østfold fylkeskommune via Miljødirektoratets søknadssenter.

Områder i og ved byer og tettsteder som har et potensial til å bli brukt mye vil bli prioritert. Tiltakene skal også være i tråd med prinsippene om naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. Bare søknader i tråd med godkjent forvaltningsplan vil bli vurdert.

Godkjenning av forvaltningsplaner 

Forvaltningsplaner som skal til godkjenning sendes til post@ofk.no og merkes «Søknad om godkjennelse forvaltningsplan statlig sikret friluftsområde» i god tid før søknadsfristen. 

Frist for innsending av forvaltningsplaner til godkjenning er 1. november.

Kontaktperson

Per Kristen Gisleberg, e-post pergi@ofk.no