Tilskudd til bygg og anlegg fra middelalderen

Eier du en fredet bygning som er eldre enn 1537 kan du søke midler om istandsetting og vedlikehold. Frist for å søke er 1. november. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre bevaring, istandsetting og konservering av bygg og anlegg fra middelalderen som unike kilder. Tilskuddsordningene skal sikre kildematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historien disse kulturminnene og kulturmiljøene forteller.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til

  1. sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold av fredete middelalderhus fra før 1537 som bidrar til å ivareta et normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
  2. tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning om middelalderbygninger

Ved fordeling av tilskudd skal det vektlegges om tiltaket gjennomføres på en måte som ivaretar og styrker det tradisjonelle bygningshåndverket for slike bygninger.

Slik søker du om tilskudd

Søknad sendes digitalt gjennom Digisak

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. november.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring