Tilskudd til bredbåndsutbygging i Østfold 2024

Kommunene i Østfold kan søke om offentlig tilskudd til bredbåndsutbygging. Søknadsfrist 26. mai 2024.

Om ordningen:

Fylkeskommunen forvalter den offentlige støtten til bredbåndsutbygging på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). I 2024 har vi 19,4 mill. kroner tilgjengelig for tildeling. Fylkeskommunen beslutter hvilke prosjekter som får støtte innenfor den økonomiske rammen, og har ansvar for samlet konkurranseutlysning av aktuelle prosjekter.

Formål:

Ordningen skal bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om bredbånd med god kvalitet. I tillegg kan midlene brukes til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder der markedet ikke leverer tilfredsstillende kapasitet.

Hvem kan søke:

Kommuner Østfold kan søke om bredbåndsstøtte for husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om grunnleggende bredbånd. Informasjon om ordningen og hvordan det søkes formidles til kommunenes kontaktpersoner i tillegg til kommunenes postmottak.

Retningslinjer og kriterier:

Tilskudd kan tildeles i samsvar med nasjonale retningslinjer (DOCX, 17 kB)

Les mer om ordningen på sidene til regionalforvaltning.no