Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet. Søknadsfristen er løpende i 2024.

Denne utlysningen er koblet til støtteordningen FORREGION, et program i Østfold fylkeskommune. Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning blir her supplert med spesifikke regionale føringer og satsingsområder. 

Hensikt med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep og å utløse videre forskning. Søkerbedriften skal derfor samarbeide med en forsker.

Et team av kompetente veiledere, kalt kompetansemeglere, kan formidle relevante samarbeidspartnere og veilede bedriften i prosessen med å utvikle prosjektet. I tillegg kan kompetansemeglerne hjelpe FoU-erfarne bedrifter med å finne andre relevante støtteordninger. Se kontaktinformasjon til kompetansemeglere nederst på siden.

Satsingsområder

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg
 • Utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Hvem kan søke

Både små og store bedrifter kan søke. Du må ta kontakt med kompetansemegler før du utformer søknaden. Det er en forutsetning at bedriften har registrert forretningsadresse (i Brønnøysundregisteret) i Østfold. 

Krav til søkerbedriften

 • Liten eller ingen erfaring med FoU
 • Samarbeide med en forsker. Søknaden skal synliggjøre hvordan prosjektet vil utløse forskning videre.
 • Sikte mot mulige finansieringsordninger for det videreførende prosjektet, som Regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.
 • Oppfylle de formelle kravene, og svare med høy kvalitet på vurderingskriteriene.

Regionale føringer

 • Støttebeløpet er maks 50 % av prosjektets totalbudsjett ‒ Inntil 200.000 kroner.
 • Egenfinansieringen er minst 50 % av prosjektets totalbudsjett.
 • Minst 70 % av støttebeløpet brukes til innkjøp av FoU-kompetanse, søkerens eller partnerens eget forskerpersonale kan ikke regnes inn i denne satsen.
 • Bruk av personale i rammen av konsulentbistand (istedenfor partnerskap) er mulig dersom konsulenten ikke har eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet. 
 • Søker samarbeider med en navngitt kompetansemegler.

Hvordan søke

 • Kompetansemegleren utleverer mal for prosjektbeskrivelsen.
 • Søkerbedriften utarbeider prosjektbeskrivelsen og de obligatoriske vedleggene som kan lastes ned fra nettsiden til Regionalt Forskningsfond (RFF), og oppretter søknad via RFFs nettside.
 • Søknader kan sendes inn fortløpende, innsendte søknader vurderes fortløpende.

For praktiske opplysninger, utforming av søknaden og vurderingskriterier se RFFs utlysning

Har du spørsmål?

Kontakt: Steinar Normann, e-post: steinarno@ofk.no

Kompetansemeglere

Kompetansemeglerteam
Kompetansemegler Innsatsområde Kontakt Telefon
Charlotte Sørensen By-, steds- og regions- utvikling; utdanning og oppvekst charlotte.sorensen@tmforsk.no 90012186
Bent-Håkon Lauritzen Helse og omsorg bhl@lauritzen.no 91844164
Tone Blixøen Klima, energi og miljø tone.blixoen@outlook.com 41314891
Anne Marit Rødland Klima, energi og miljø anne.marit.rodland@fremtidsmat.no 91743880
Harald Østerberg Klima, energi og miljø harald@solidrock.no 99256878
Per Olve Tobiassen Teknologi perolve@spinonas.no 95945656
Hermund Arntzen Dale Teknologi hermund.dale@smartinnovationnorway.com 90968284