Tilskudd til næringsutvikling, innovasjon og omstilling

Du kan søke om tilskudd til prosjekter som fører til økt verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Østfold, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. Søknadsfristen er 20. juni 2024.

Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå bærekraftig verdiskaping og redusert klimagassutslipp. Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele Østfold. 

Hvem kan søke? 

  • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer 
  • Forskningsinstitutter
  • Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører 
  • Bedriftsnettverk og klynger
  • Næringsforeninger

Søker må være en juridisk enhet med adresse i Østfold (unntak: hvis en betydelig del av effektene er rettet mot bedrifter i Østfold). Enkeltbedrifter kan ikke søke, men kan være partner i prosjekter. Samarbeidsprosjekter mellom flere aktører i målgruppen prioriteres. 

Hva kan du søke om?

Områder det kan søkes midler til er prosjekter som er innenfor formålet og en eller flere av følgende områder:

Innovasjon og entreprenørskap for oppstart og vekstbedrifter

Prosjekter som styrker konkurransekraft og arbeidsplasser i Østfold innen sirkulærøkonomi, grønn omstilling, digitalisering, sosialt entreprenørskap eller integrering i arbeidslivet blir prioritert. 

Klynger og bedriftsnettverk

Prosjekter som bidrar til at bedrifter samarbeider for vellykket omstilling og bedret produktivitet gjennom sirkulær og digital omstilling blir prioritert.

Grønn, sirkulær og digital omstilling

Prosjekter som styrker utvikling av sirkulære forretningsmodeller, legger til rette for mer sirkulær ressursutnyttelse, bidrar til grønn og digital omstillingen ved bruk av data og digitale teknologier blir prioritert.

Tiltak og prosjekter som ikke støttes 

Ordningen er rettet mot utviklings- og innovasjonsprosjekter og skal ikke benyttes til ordinære driftsoppgaver. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. For utfyllende liste over tiltak som ikke støttes, se retningslinjer kapittel 9. 

Hvordan søke? 

Du søker via regionalforvaltning.no 

Søknadsfristen er 20. juni 2024.

Retningslinjer og tildelingskriterier 

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, og hvilke vurderingskriterier som gjelder.

Søknader som ikke oppfyller kravene blir avvist. 

Les retningslinjene for å sette deg inn i krav til søknaden, samt tildelingskriteriene

Åpent informasjonsmøte 13. mai

Har du spørsmål? Lurer du på å om du skal søke på ordningen?

Mandag 13. mai vil vi vi holde et åpent informasjonsmøte fylkeshuset i Sarpsborg der vi gjennomgår og presenterer ordningen. 

  • Vi inviterer til felles gjennomgang av ordningen kl. 10.00 og kl. 12.00.
  • Det vil også være mulighet for en-til-en samtaler med en rådgiver samme dag mellom kl. 09.00 og 16.00. 

Ingen påmelding er nødvendig. Det er bare å møte opp.