20. mars åpner bomringen i Nedre Glomma

Onsdag vil 23 bomstasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad settes i drift. Fullpris for personbil blir 32 kroner ved passering, men brikke i frontruta og gyldig Autopass-avtale gir rabatt.

Det var opprinnelig planlagt åpning av bomringen den 24 januar, men utfordringer innen kollektivtrafikken bidro til to måneders utsettelse. 

Et hovedmål for Bypakke Nedre Glomma er nullvekst i biltrafikken, og da må gode alternativer være tilgjengelig, ikke minst fungerende busstransport.

Bypakka har laget denne oversikt over gjeldende bompengesatser, og hvordan dette slår ut for ulike typer kjøretøy. Publikum vil kun betale for en passering i bomringen per time.

Tabell som viser bompengesatser - Klikk for stort bilde BNG

Hvordan skaffe seg bombrikke?

På nettsiden til Bypakka finnes også en oversikt over hvor publikum kan skaffe seg bombrikke gjennom en Autopass-avtale. Her er det flere leverandører på markedet.

Det er også laget en egen brosjyre med informasjon om den nye bomringen.

Skal kreve inn 8 milliarder kroner

Finansieringen av prosjektene i Bypakka har en samlet ramme på 10,7 milliarder kroner, der bompenger vil utgjøre 8 milliarder kroner (2023 kroner).

Dette beløpet skal kreves inn over en periode på 15 år, og vil bidra til å finansiere en rekke samferdselsprosjekter i Sarpsborg og Fredrikstad.

Østfold fylkeskommune er en aktiv part i bypakkesamarbeidet, sammen med Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Hovedmålet er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Les mer på Bypakkas nettsider