Kjør etter forholdene på fylkesveiene

Etter en lang og kald vinter med mye snø og is, er det nå mildværet som byr på utfordringer for fylkesveiene, med oversvømmelser, telehiv og huller i asfaltdekket.

Asfaltdekket har fått huller en rekke steder etter væromslaget Tommy Wahren

Det brå væromslaget med regn og snøsmelting sliter på fylkesveiene. En rekke steder har asfalten gått i oppløsning og lagd hull i veibanen, noe som igjen kan gi trafikale utfordringer.

- Snøfrie veier er dessverre ingen invitasjon til å trå på gasspedalen. Det har flere steder blitt krevende kjøreforhold etter mildværet, og vi vil oppfordre publikum til å kjøre etter forholdene, sier kontrollingeniør Tommy Wahren i Østfold fylkeskommune.

Fyller huller fortløpende

Den kalde vinteren bidro i liten grad til skader på veidekket, men det plutselige væromslaget er noe annet. Fylkeskommunens driftsentreprenører fyller fortløpende igjen huller i veien, men det er fortsatt for kaldt til at man kan lage varige løsninger.

 - Det utføres i første rekke kaldlapping, en reparasjon som kan holde fra noen dager til noen uker. Når det blir mildere og tørrere i været kan vi legge varm asfalt som er en mer varig løsning, men foreløpig gjør fuktighet og kulde det vanskelig å få «asfaltlimet» til å sitte, forklarer kontrollingeniøren.

Verst i sentrum

Asfaltvei i dårlig stand, med mange sprekker.  - Klikk for stort bildeDet er behov for reparasjoner flere steder på fylkesveiene Georg Ståle Brødholt

Sentrumsnære veier har så langt opplevd flest utfordringer. Grunnen er enkel, her det er flest skjøter i asfalten. Disse veiene graves ofte opp for å legge vann- og avløpsrør eller fiberkabler, i tillegg til å sette ned sluk eller lage fartsdempere med mer. Da blir det gjerne nyasfaltert på mindre områder etter gravearbeidet, veidekket får skjøter og blir mer sårbart ved nedbør og temperaturendringer.

På landeveiene er asfaltdekket gjerne mer sammenhengende og vil dermed holde lenger, men også her har det blitt noen hull de siste ukene. I tillegg til telehiv. På utsatte steder vil det bli varslet med skilt, men publikum bør uansett tilpasse farten etter forholdene.

Ring veitrafikksentralen

- Enkelte steder er det fortsatt vann i veien, slik at vi må vente med reparasjonsarbeid til vannet har trukket seg vekk, men våre driftsentreprenører ordner fortløpende veidekket der de kommer til, sier Tommy Wahren.

Det er også fylkeskommunale grusveier som har fått skader, og her jobbes det både med å få grøftene til å fungere og å gruse opp veien for å få en brukbar standard.

- Vårt personell vil inspisere fylkesveiene regelmessig og følger utviklingen tett. Vi oppfordrer også bilister til å ringe Veitrafikksentralen (VTS) på 0175 og varsle om skader på veinettet, sier kontrollingeniør Tommy Wahren i Østfold fylkeskommune.