Telerestriksjoner i Østfold

Østfold fylkeskommune reduserer tillatt aksellast til 6 tonn på enkelte fylkesveier, på grunn av vårløsning og telehiv. Se den foreløpige oversikten - som kan bli utvidet senere.

Restriksjonene på aksellast gjelder fra det tidspunktet skilt blir satt opp, og vil opphøre når skiltene tas ned igjen - eller senest fra 15. mai.

- Tiltaket gjelder i første rekke fylkesveier med grusdekke, og vi gjør dette for å begrense skadene på veien, sier byggeleder Andreas Aam Dalene i Østfold fylkeskommune.

Fylkeskommunen har satt ned tillatt aksel-, boogi- og trippelboogilast på følgende fylkesveier:

Nedsatt til 6 tonn:

Rakkestad kommune

 • Fv. 1218 Førrisdalveien 
 • Fv. 1224 Nakkimveien
 • fv. 1224 Væleveien
 • Fv. 1226 Herrefosserveien

Marker kommune

 • Fv. 1306 Krokåsen
 • Fv. 1306 Opsalveien
 • Fv. 1312 Stikle
 • Fv. 1312 Vengsveien
 • Fv. 1314 Volenveien

Aremark kommune

 • Fv. 1320 Kallerødveien

Halden kommune

 • Fv. 1324 Håkenbyveien
 • Fv. 1328 Ørsveien
 • Fv. 1330 Bokerødveien
 • Fv. fv. 1338 Øfsenveien
 • Fv. 1344 Brødenveien 

Følgende er unntatt fra restriksjonene:

 • Buss i rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Bergingsbil som må bistå ved trafikkulykker
 • Utstyr for vedlikehold av vei
 • Dyretransport og nødvendig levering av dyrefor
 • Renovasjonsbiler og septikbiler
 • Elverkets biler som må bistå ved nødvendig feilretting