Undersøkte skoleveiene i Akershus, Buskerud og Østfold

Hvordan oppleves skoleveiene i Akershus, Buskerud og Østfold, og hvor mange er det som går eller sykler til skolen?

bilde av vei med sykkelfelt - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

Transportøkonomisk institutt gjennomførte, på vegne av gamle Viken fylkeskommune, høsten 2023 en reisevaneundersøkelse på ungdomsskolene og videregående skoler i fylket for å kartlegge opplevd trafikksikkerhet og reisemåter til skolene. 

Resultatene viser blant annet at:

  • Litt over halvparten av ungdomsskoleelevene i Østfold, Buskerud og Akershus (tidligere Viken) sykler eller går til skolen sommerhalvåret. 
  • På videregående skole reiser 6 av 10 elever med kollektivtransport.
  • Gutter sykler mer til skolen enn jenter, både på ungdoms- og videregående skole. 
  • Elever på videregående skole har i gjennomsnitt lengre skolevei enn elever på ungdomsskolen.
  • Avstand til skolen har stor betydning for hvordan man reiser, og forklarer mye av forskjellen i bruk av transportmidler mellom elever på ungdoms- og videregående skole.
  • De fleste synes skoleveien er trygg når det gjelder trafikkforhold. Om skoleveien oppfattes som trygg med tanke på trafikk eller ikke, påvirker i liten grad hvordan man reiser til skolen.

–Rapporten gir oss et kunnskapsgrunnlag om en gruppe vi tidligere har visst lite om når det gjelder reisevaner og opplevd trafikksikkerhet. Nå skal vi lese rapporten godt og bruke resultatene i vurderingen av gode og effektfulle tiltak, sier avdelingsdirektør for Samferdsel i Østfold fylkeskommune, Håkon Johnsen. 

På informasjons- og kunnskapsportalen Mobilitet og samfunn finner du rapporten «Skolereiser blant ungdom i Viken» og dashbord hvor du kan hente ut resultater for din skole, kommune eller fylke. 

Tidligere også undersøkt skolevei på barneskolene

I 2022 gjennomførte Viken en tilsvarende undersøkelse for barneskolene i fylket. Se status for skoleveiene på barneskolen i din kommune.