Drosjeløyve

For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve. Et slikt løyve er en godkjenning på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Søke drosjeløyve

Skal du søke drosjeløyve må du legge ved noen attester i søknaden. Sjekk hva du må ha klart og vilkårene for å søke:

Søke drosjeløyve

Ha organisasjonsnummer klart ved henvendelse dersom du har drosjeløyve eller har søkt drosjeløyve

Krav til deg som har drosjeløyve

Har du drosjeløyve er det noen regler du må forholde deg til, blant annet krav til utstyr i drosjen, merking av drosjen og andre regler.

Eneretter for drosjetransport 

Fylkeskommunen har mulighet til å tildele eneretter for drosjetransport i områder der det kan forventes at markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår.

Miljøkrav til drosjetransport i fylkeskommunen

Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, som blant annet gir fylkeskommunene mulighet til å gi påbud om at drosjekjøring innenfor en kommune skal drives med motorvogn som har en øvre grense for miljøskadelig utslipp.

Se forskrift om utslippskrav for drosjetransport i kommuner som er vedtatt og innføres 1. oktober 2027.