20 prosent er digitalt "utafor"

Hver femte Østfolding over 18 år føler seg utenfor det digitale samfunnet i møte med det offentlige, anslår digitaliseringsdirektoratet. Det vil Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold gjøre noe med.

Det vil si at rundt 60000 østfoldinger, statistisk sett, sliter med offentlige tjenester, som i stadig større grad er digitale.

– Vi skal bidra til at de digitale tjenestene er tilgjengelige for alle, sier Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteksjef i Akershus, Buskerud og Østfold. 

– Når Digitaliseringsdirektoratet anslår at så mange som hver femte innbygger kan være sårbare i møtet med offentlige digitale tjenester, er det en utfordring vi må ta på alvor.  Bibliotekene spiller en svært viktig rolle i dette arbeidet og gjør en kjempejobb med å veilede folk i daglige, digitale gjøremål. Vår rolle er å støtte opp om bibliotekenes veiledningsarbeid. Det gjør vi gjennom prosjekter, nettverk og kompetanseutvikling, sier hun.

Veiledet veiledere

For å gi god veiledning, trenger også veilederne å styrke sin kompetanse. I tillegg trenger de å treffes på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å bidra til bedre og mer tilgjengelige tjenester.

27.-28. mai møttes derfor veiledere fra hele landet til en erfaringssamling om digital inkludering på Lillestrøm. De 80 deltakerne kom blant annet fra bibliotek, servicekontorer, innbyggertorg, NAV, UDI og IMDi. Halden kommune og Indre Østfold kommune representerte Østfold.

Gode eksempler

Indre Østfold kommune har et bookingsystem der folk kan bestille tid med en digital veileder. Arild Bøe Pedersen, som jobber i kommunen,  jobber med å forbedre det.

– Det er det viktigste og mest populære tilbudet vårt, fordi innbyggere kan få 30-60 minutter alene med en veileder som hjelper til med akkurat det de trenger hjelp til, sier han.

Halden kommune vil videreføre tilbudet om datahjelp på tvers av kommunale og frivillige virksomheter. Biblioteket vil også fremover jobbe for at alle innbyggere skal ha samme mulighet til å håndtere en digital hverdag.

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold

  • Styrker bibliotektilbudet i Akershus, Buskerud og Østfold
  • Bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling
  • Ivaretar regionale bibliotekoppgaver angitt i Lov om folkebibliotek § 6
  • Er et kommunalt oppgavefellesskap
  • 29 ansatte 

Erfaringssamlingen var et samarbeid mellom KS, Direktoratet for utdanning og kompetanse, Nasjonalbiblioteket, Lillestrømbibliotekene og Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold. 

Digitaliseringsdirektoratet om digitalt utenforskap