Aktuelt

Enighet om forslag til byvekstavtale for Nedre Glomma

I dag signerte staten, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner en foreløpig byvekstavtale. Avtalens økonomiske ramme er på totalt 1,74 milliarder kroner over ti år.

Smått og stort fra fylkestinget

Junimøtet til fylkestinget i Østfold er møtet der det meste skal på plass før sommeren rammer, det være seg kutt i kollektivtrafikk, penger som skal fordeles eller samarbeidsorganer som skal vurderes for videre liv eller ei.

Ber om markedsdialog for endelig skoleløsning i Fredrikstad

Politikerne i fylkestinget ber om at det gjennomføres en markedsdialog for å få en permanent løsning for skolesituasjonen i Fredrikstad. Et endelig forslag skal legges fram i desember.  

Slik fordeles overskuddet fra Viken fylkeskommune

Fylkestinget setter av 98,27 millioner kroner av fra overskuddet fra Viken fylkeskommunes siste driftsår til ny skole i Fredrikstad.

Her bygges landets nest største tannklinikk

Østfold fylkeskommune har inngått en avtale med Værste AS om kjøp av nye lokaler til Fredrikstad tannklinikk. Bygget skal stå klart i 2027 og lokalene vil inneholde 30 behandlingsrom på Værste i Fredrikstad sentrum.  

20 prosent er digitalt "utafor"

Hver femte Østfolding over 18 år føler seg utenfor det digitale samfunnet i møte med det offentlige, anslår digitaliseringsdirektoratet. Det vil Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold gjøre noe med.

Flere forslag til økonomiplan – sluttbehandles i august

Politikerne har flere forslag til Østfold fylkeskommunes økonomiplan for de neste fire årene. Forslagene sluttbehandles i fylkestinget i august. 

Slik skal det reduseres

Flertallet av partiene i fylkesutvalget er enige om prinsippene og retningen på reduksjonene i kollektivtilbudet som følge av innsparingsbehov. Saken avgjøres av fylkestinget i Østfold 19. juni.

– Gjellestadskipet er nøkkelen

For at Norge skal komme nærmere verdensarvstatus for vikingtidsminnene, er Gjellestadskipet i Halden en krumtapp. Men restene av skipet er i dårlig forfatning, og forsvinner de, forsvinner mulighetene for plass i verdenshistorien på linje med Taj Mahal i India og pyramidene i Egypt.

Vedlikehold på fylkesvei 118 Sarpsbrua fra mandag kveld

Fra 10. til 28. juni skal Østfold fylkeskommune utføre vedlikehold på fylkesvei 118 over Sarpsbrua, fra Hafslundsiden til lyskrysset der St. Mariegate møter St. Nikolas gate.