Aktuelt

Forhandlingsstart for byvekstavtale for Nedre Glomma

Samferdselsdepartementet vil mandag 4. mars markere oppstart av forhandlinger om en byvekstavtale for Nedre Glomma. Det skal utvikles mer klima- og miljøvennlig transport, gjennom satsing på kollektivtrafikk, gange og sykkel, der Østfold fylkeskommune er part i samarbeidet.

Gratis kontroll av russebilen eller russebussen

Det meste i forbindelse med russetiden koster penger, masse penger, men Statens vegvesen sjekker russebilen/russebussen gratis!

Frederik II: Gjenåpner deler av Christianslund, noen bygg stenges permanent

Enkelte bygg ved Christianslund gjenåpnes for elever og ansatte i uke 10. Samtidig forblir store deler av bygningsmassen stengt permanent. Elever og ansatte som berøres tilbys undervisning i sentrumsnære erstatningslokaler fram til sommeren. Det rettes nå full oppmerksomhet mot gode og permanente løsninger for skolesituasjonen i Fredrikstad. 

Elever ga innspill til nytt fraværsreglement i videregående skole

Elevrådene i de videregående skolene i Østfold deltok på et seminar for å gi sine innspill til nytt fraværsreglement i videregående skole. De var særlig opptatt av at av at dokumentert fravær ikke skal virke inn på fraværsgrensen. 

Nye St. Olav vgs. begynner å ta form

Byggearbeidene ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg er i rute. Høsten 2024 kan elevene flytte inn i et nyrenovert bygg.

Viken fylkeskommune i pluss i 2023

1. januar 2024 ble Viken fylkeskommune avviklet og de tre nye fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud etablert. Nå er regnskapsresultatet for Vikens siste leveår klart.

Skal gi Østfold flere unge gründere

Østfold fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Østfold. Målet er å få flere unge gründere i Østfold. 

Nå kan du søke læreplass i Europa

Har du lyst til å gjøre læretiden helt unik og samtidig bli kjent med nye kulturer og mennesker? Da bør du søke om læretid i Europa. Søknadsfrist er 1. mars 2024. 

Fylkestinget: Flyfag, Oslofjord og jordbruksforhandlinger

Opprettelsen av flyfaglinje, arbeidet for økt bruk av biogass i Oslofjorden og innspill i jordbruksforhandlingene var blant temaene i fylkestinget 15. februar. Her er en oppsummering av sakene som ble behandlet. 

Trenger mer tid til å kvalitetssikre Frederik II, avdeling Christianslund

Det trengs noe mer tid til ekstra ekstern kvalitetssikring av skolebygg Christianslund, som er en del Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Dette gjør at ingen bygg kan åpnes i uke 9.