Det blir fylkestingsomvalg i Moss kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres omvalg i Moss kommune. Dato for omvalg er ikke satt.

Kommunal- og distriktsdepartementet har dermed tatt til følge klagen fra Industri- og Næringspartiets klage på valggjennomføringen i Halmstad stemmekrets til følge. Dette er i tråd med vedtaket fra fylkesvalgstyret i Østfold. 
 
Bakgrunnen for beslutningen er at feilen i valggjennomføringen i Halmstad stemmekrets i Moss kommune antas å ha hatt konsekvenser for mandatfordelingen i fylkestinget.

Se pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet:

Departementet påbyr omvalg i fylkestingsvalget i Moss kommune - regjeringen.no.

Det er Moss kommune som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av omvalget.

Glad for rask behandling av klage 

-  Jeg vil takke departementet for rask saksbehandling i en såpass krevende sak. Det har mye å si for planlegging av et omvalg å kunne motta deres konklusjon allerede nå. Deres beslutning om å ta klagen til følge understreker at demokratiet hviler på tillit til et korrekt valgresultat, sier Rune Fredriksen (Ap), leder for fylkesvalgstyret i Østfold.  

Det er Moss kommune som har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av valg og også et omvalg. Fylkeskommunens ansvar er å føre kontroll med kommunene og kontrolltelle alle stemmer til fylkestingsvalget. Valgdirektoratet har ansvaret for at det valgadministrative systemet er på plass til valget skal gjennomføres, slik de er ved gjennomføring av alle valg i Norge. 

- Fylkeskommunen har vært forberedt på at omvalg i Moss kommune kunne bli utfallet av departementets vurdering, og er i gang med forberedelser. Dette gjøres i tett dialog med instansene som har en rolle i den praktiske gjennomføringen, avslutter Fredriksen.  

Viktig avklaring 

Prosjektleder og påtroppende fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen for nye Østfold fylkeskommune er glad for avklaringen som nå er kommet.  
 
-Vi står midt i arbeidet med å etablere Østfold fylkeskommune fra 1. januar 2024. En rask avklaring fra departementet har vært viktig for oss. Det er vi glade for å ha fått. Vi jobber nå videre med utgangspunkt at nye Østfold fylkeskommune er på plass fra 1. januar 2024. Vi skal gjøre det vi kan for å informere ansatte og innbyggerne godt underveis, sier Olsen.  
 
Ettersom valgresultatet ikke er godkjent, blir heller ikke nytt fylkesting i Østfold konstituert som planlagt 18. oktober. Avgjørelsen som nå er kommet fra departementet gir Olsen håp om at ny dato for konstituering kan komme på plass ganske snart.  
 
- Det blir forsinkelser, men på et tidspunkt får vi nye folkevalgte for Østfold fylkeskommune på plass, det ser vi fram til. I dag har vi fått viktige avklaringer i denne prosessen, og det er jeg glad for, sier hun. 

Dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet om gjennomføring

-Vi vil nå ha dialog med departementet, Valgdirektoratet og Moss kommune om alle forhold knyttet til gjennomføringen. Vi skal levere et korrekt valgresultat, og det skal vi gjøre innenfor de rammene som settes, sier Ole Kjendlie, direktør i fylkestingssekretariatet i Viken fylkeskommune.  

Viken fylkesting sitter fram til nytt fylkesting er konstituert 

I tråd med delingsforskriften skal konstituering av nye fylkesting skje innen utgangen av oktober i år.   
 
- Vi er i dialog med departementet om utvidet frist for konstituering av nytt fylkesting i Østfold. Viken fylkesting sitter fram til nytt fylkesting er konstituert, sier Kjendlie.  

Pressehenvendelser

Ved pressehenvendelser, kontakt pressevakt i Viken fylkeskommune:   
E-post: presse@viken.no    
Telefon: 40 40 53 30