Fylkesbudsjettet vedtatt

Fylkestinget hadde lite manøvreringsrom da de behandlet forslaget til årsbudsjett for nye Østfold fylkeskommune torsdag, men valgte å skjerme restaurant- og matfag på Halden videregående skole. Budsjettet skal revideres til våren. 

To personer med bærbare PCer og notatblokk. - Klikk for stort bilde Scott Graham/ Unsplash

– Det er en lettelse å ha fått budsjettet vårt i havn. Alternativet var jo at Viken måtte ha vedtatt vårt budsjett. Dette blir stramt, men det gir oss noe å jobbe med slik at vi kan sette vårt preg. Det er godt å være i gang, det er god tone og godt engasjement, og alle har et godt hjerte for østfoldingen. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sa fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) etter budsjettvedtaket torsdag formiddag.

Se saksframlegg

God stemning

Også gruppelederne Thor Hals (H) og Lars Pedersen-Due (Ap) var glade for å være i gang:

– Det føles godt at vi nå har fått et endelig budsjett for Østfold. Vi har ventet lenge, og det har vært dårlig tid til å utarbeide forslag. Men tonen er god, og jeg er glad for at fylkesordføreren la opp til punktvis avstemming om verbalforslagene, sier Hals og viser til at det tross alt er mye man er enige om for Østfold-samfunnet på tvers av de politiske skillelinjene.

– Å finne enighet i politikken er viktig. Det har vært en stressende situasjon fram til nå, derfor er vi glade for at vi får en ny mulighet til å jobbe mer med det politiske nå når det er vedtatt at fylkesbudsjettet skal revideres på vårparten, sier Pedersen-Due.

Niklas Memic-Eriksen fremmet Frps alternative budsjettforslag.  – Det er ingen tvil om at vi er inne i en svært krevende økonomisk tid. Da er det viktig at vi som politikere ikke gjør dette til en popularitetskonkurranse. Vi må tørre å kutte, og å prioritere, sa han.

Ikke kutt på Halden videregående skole

Forslaget om nedleggelse av restaurant- og matfag ved Halden videregående skole (Risum), som lå i det opprinnelige forslaget fra fylkeskommunedirektøren skapte noe bruduljer i forkant da det ble kjent. Dette forslaget var et samlet fylkesting ikke enige i, og vedtok videreføring.

Mulighet for å samlokalisere restaurant- og matfag på Halden videregående skole skal utredes.

Ved votering ble resultatet som følger: (Det er 43 representanter i fylkestinget. Følgelig krever det 22 stemmer for å flertall)

Talldel: 

  • Frps forslag fikk kun partiets stemmer, og falt
  • Opposisjonens forslag fikk 21 stemmer (H, V, Inp, KrF) og falt
  • Posisjonens forslag fikk 22 stemmer, og ble vedtatt

Til slutt ble det stemt over budsjettet som helhet. Dette ble da vedtatt mot Frps stemmer

For verbalforslagene, se oversikt i boksene over.